Bedrijfsmassage en werkkostenregeling

De Belastingdienst erkent bedrijfsmassages als een methode om ziekteverzuim tegen te gaan. Daarom vallen de kosten die bedrijven maken voor het inhuren van een stoelmasseur onder de vrije verstrekkingen (vrijgesteld voor loonheffing). Dat is een mooi fiscaal voordeel voor stoelmassages. Voor de vrijstelling van de kosten van bedrijfsmassages zijn er wel een aantal voorwaarden:

  • de bedrijfsmassage is opgenomen in het arboplan van de onderneming
  • de massages worden tijdens kantooruren op de werkplek uitgevoerd
  • als werknemer hoef je geen eigen bijdrage te betalen

Bedrijfsmassage valt onder de nihilwaardering en hoeft niet in de werkkostenregeling (WKR) te worden opgenomen. Dit betekent dat de betreffende 1,2 procent aan andere onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers besteed kunnen worden.

Stoelmassage is een erkende arbo voorziening

Doordat de stoelmassage als een erkende arbo voorziening wordt gezien, zijn de kosten volledig op te voeren als bedrijfskosten.

De overheid stimuleert bedrijven om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond.

Hoe?

1) Bespaar op de kosten

Investeren in de gezondheid en duurzaamheid van medewerkers wordt beloond. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage zijn laag, omdat de massages onbelast kunnen worden aangeboden.

2) Via de werkkostenregeling

U kunt de massages opnemen in de werkkostenregeling. Deze beperkt zich tot 1,2% van de totale loonsom.

Een betere optie is om de massages op te nemen in het arbo-plan. Het forfait van de WKR blijft hiermee onbenut.

3) Via het ARBO-plan

Aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie kun je stoelmassage opnemen in het ARBO-plan.

Hierdoor behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering. De massages kunnen daardoor onbelast en worden verstrekt.

Werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling kunt je als werkgever het personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Dus ook stoelmassages.

Het nadeel is dat het forfait van de werkkostenregeling beperkt is waardoor andere activiteiten die onder deze regeling vallen in het gedrang kunnen komen. Bedrijven die de medewerkers met regelmaat massages aanbieden adviseren we om de massages op te nemen in het arbo-plan waardoor het forfait van de werkkostenregeling ongemoeid blijft.

Massage als nihilwaardering

Om te voorkomen dat bepaalde voorzieningen die je op de werkplek ter beschikking stelt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Bijvoorbeeld een computerbril of een medische keuring.

Deze zogenaamde nihilwaarderingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

Stoelmassage valt onder voorwaarden tot de nihilwaarderingen waardoor deze onbelast kunnen worden aangeboden.

Het forfait van 1,2% blijft hiermee dus ongemoeid. Een mooi fiscaal voordeel bij stoelmassages dus.

De Belastingdienst stelt hiervoor wel een aantal voorwaarden:

De voorwaarden

  • u hebt als werkgever een RI&E en plan van aanpak of een ARBO plan
  • de massages maken hier in redelijkheid deel van uit
  • de aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats
  • de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
  • de duur en frequentie van de massages is naar redelijkheid
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer

Contact

Wilt u meer informatie over de stoelmassages die we bieden? Bekijk dan de diverse opties, van een basis stoelmassage tot een gespecialiseerde massage. Samen kijken we naar het pakket wat het beste bij uw bedrijf past. Bekijk hier de mogelijke pakketten die we aanbieden.

Meer informatie over de voordelen van een stoelmassage en wat een stoelmassage nu precies is? Op deze pagina leggen we het u helemaal uit.

Wilt u dat we contact met u opnemen voor een vrijblijvende offerte of bijvoorbeeld een evenement bij uw bedrijf, laat dan hier uw contact gegevens achter.