Algemene voorwaarden the flower of life

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 De deelnemer beoefent een les op eigen risico.
1.2 De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dient men van tevoren voor start van deelname aan een les te melden aan de docent. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
1.3 The flower of life is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Lidmaatschap en betaling

2.1 De deelnemer heeft de mogelijkheid te betalen voor losse lessen of maakt gebruik van een strippenkaart welke 13 weken geldig is.
2.2 Deze kaart geeft het recht om binnen de geldigheidsduur van 13 weken, een of meerdere keren per week (bij aanbod meerdere lessen) de les te volgen waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.
2.3 Deze strippenkaart is niet overdraagbaar..
2.4 De strippenkaart komt te vervallen 13 weken nadat de kaart is afgegeven, het recht op het volgen van lessen met deze strippenkaart komt dan te vervallen.
2.5 Verlengen van de strippenkaart is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is, dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/besproken

3. Annulering en opzeggen

3.1 De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen van lessen is mogelijk na overleg.
3.2 Wanneer de les door de deelnemer 12 uur voor aanvang geannuleerd wordt, komen de kosten van een strip voor rekening van de deelnemer.
3.3 Indien een privésessie een werkdag voor aanvang wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie doorbelast aan de deelnemer
3.4 Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt er gezorgd voor vervanging door gekwalificeerde yogadocenten.

4. Yogalessen

4.1 Je schrijft je in voor een les via facebook of door een mail te sturen naar info@the-flower-of-life.nl
4.2 In verband met de groepsgrootte geldt de inschrijving via facebook of dmv een mail naar info@the-yoga-of-life.nl
4.3 Instromen is voor nieuwe cursisten altijd mogelijk.
4.4 Het lesgeld dient aan het einde van de les voldaan te worden dmv betaling van een losse les of betaling met de strippenkaart.

5. Deelname Workshop c.q. Cursus en Inschrijfgeld

5.1 Een deelnemer c.q. cursus Deelnemer kan deelnemen aan een workshop c.q. cursus nadat deze zich vooraf bij the flower of life daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website of door een mail te sturen naar info@the-flower-of-life.nl . Een plaats in de workshop c.q. cursus is gegarandeerd nadat the flower of life betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen.

6. Betaling

6.1 Voor deelname aan een workshop c.q. cursus moet voorafgaand aan de te volgen workshop c.q. cursus betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of via tikkie.

7. Annulering deelname Workshop

7.1 Tot 48 uur voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@the-yoga-of-life.nl. In welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 10,- administratiegeld.

7.2 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

8. Workshop rooster

8.1 the flower of life behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

Kies een massage:
Ontspanningsmassage
30 minuten
€ 35
Ontspanningsmassage
45 minuten
€ 50
Ontspanningsmassage
60 minuten
€ 65
Deep tissue massage
30 minuten
€ 35
Deep tissue massage
45 minuten
€ 50
Deep tissue massage
60 minuten
€ 65
Sportmassage
30 minuten
€ 35
Sportmassage
45 minuten
€ 50
Sportmassage
60 minuten
€ 65
Voetreflexmassage
30 minuten
€ 35
Voetreflexmassage
45 minuten
€ 50
Voetreflexmassage
60 minuten
€ 65
Raindrop massage
60 minuten
€ 75
Stoelmassage
15 minuten
€ 16
Stoelmassage
20 minuten
€ 22.5
Stoelmassage
30 minuten
€ 30
Zweedse massage
30 minuten
€ 35
Zweedse massage
45 minuten
€ 50
Zweedse massage
60 minuten
€ 65
Thai table massage
60 minuten
€ 70
Thai table massage
90 minuten
€ 95
Selecteer een datum en tijd:
Vul je gegevens in:
Totaal €

Lidmaatschap bij Young Living

Meer weten?